fbpx
Parish News | Mdina Cathedral Museum Archives

Parish News

Ġimgħa Kbira

Ġimgħa Kbira – It-Tlieta 4 ta’ April 2023 fis-7pm fil-Katidral tal-Mdina Il-parroċċa tal-Katidral tal-Mdina flimkien mat-treġija tal-Arkivju fi ħdan l istess entità ser itellgħa kunċert mużiko-letterarju u riflessjoni bit-tema’ Ġimgħa […]

24 hours with the Lord

  More information: English; 24 Hours with the Lord for Website Maltese: 24 Siegha Ghall-Mulej for Website

Advent program for December 2020

The Mdina Metropolitan Cathedral would like to share some notices for this year’s Advent. Please click here for more information. For further reflection, follow the series of videos linked below. […]

Notices – The Metropolitan Cathedral in Preparation for Easter

The Mdina Metropolitan Cathedral would like to share some notices for Lent in preparation for Easter.   Please click here for more information. Maltese             […]

Solennità tal-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl Titular tal-Katidral Atal-Mdina11

Is-Sibt 25 ta’ Jannar 2020 05.30pm Traslazzjoni tar-Relikwija tal-Appostlu Missierna u l-Ewwel Għasar. 06.00pm Quddiesa Pontifikali Solenni bis-Sehem tal-Kapitlu Metropolitan.     Il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020 08.45am Reċitar tal-Lawdi […]

Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl (L-Imnarja)

Nhar l-Imnarja, 29 ta’ Ġunju 2019, quddiesa mmexxija minn Mgr. Arċisqof Charles J. Scicluna flimkien mal-Kapitlu Metropolitan ta’ Malta.

Festa ta’ Corpus Domini – Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu

Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Ġunju 2019 fl-Imdina, ser tiġi ċċelebrata l-festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu.

Funzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa fil-Katidral tal-Imdina

Id-Duluri tal-Madonna, l-Ġimgħa, 12 t’ April 2019 Fid-9.00am: Quddiesa bis-Sagrament tad-Dilka tal-Morda. Fis-6.00pm: Quddiesa tal-ħin. Ħadd il-Palm, 14 t’April 2019 Fid-9.30am: Tberik tal-friegħi tal-palm u taż-żebbuġ fil-Knisja ta’ San Benedittu, […]

Avviżi – Ottubru 2018 (I)

    Matul ix-xahar ta’ Ottubru jingħad kuljum ir-Rużarju quddiem Ġesu Sagramentat espost fil-5.30pm, u wara tingħata l-Barka Sagramentali. It-Tnejn 8 t’ Ottubru: Infakkru meta dan il-Katidral, 316 sena ilu, […]

Notices for Holy Week 2018

    To whom it may concern: Kindly note that the Cathedral shall open for the public as follows: Friday 30th March: From 7:00 till 13:00 for adoration and prayer. Friday […]