Is-Sibt 25 ta’ Jannar 2020

05.30pm

Traslazzjoni tar-Relikwija tal-Appostlu Missierna u l-Ewwel Għasar.

06.00pm

Quddiesa Pontifikali Solenni bis-Sehem tal-Kapitlu Metropolitan.

 

 

Il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020

08.45am

Reċitar tal-Lawdi

09.30am          

 Mons. Arċisqof Charles J Scicluna
imexxi Konċelebrazzjoni Pontifikali bil-Barka Apostolika, flimkien mal-Kapitlu
Metropolitan.
Rev Kan. Dr. Jonathan Farrugia jinseġ il-paniġierku.

11.15am

Quddiesa tal-ħin.

05.00pm

It-Tieni Għasar Kantat.
Repożizzjoni tar-Relikwija. U wara Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

06.00pm

Quddiesa tal-ħin.