Dome

 

Matul ix-xahar ta’ Ottubru jingħad kuljum ir-Rużarju quddiem Ġesu Sagramentat espost fil-5.30pm, u wara tingħata l-Barka Sagramentali.

It-Tnejn 8 t’ Ottubru:

Infakkru meta dan il-Katidral, 316 sena ilu, ġie ikkonsagrat bħala d-dar ta’ Alla.  Mgr. l-Isqof Awżiljarju se jmexxi l-konċelebrazzjoni.  Nistiednu lil kull min jista’ sabiex jingħaqad f’din il-Quddiesa ta’ radd il-ħajr.