AVVIŻI – KATIDRAL METROPOLITAN TA’ SAN PAWL – MDINA

  • Nhar il-Gimgħa 1 ta’ Settembru 2018 il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku wera x-xewqa li jsir ħin ta’ talb għall-ħarsien tal-ħolqien. Dak in-nhar fil-Katidral tal-Mdina, mill-4.15pm sas-5.45pm l-adorazzjoni fis-skiet se tkun b’din l-intenzjoni, fil-Kappella tas-Santissmu Sagrament. Fuq in-‘noticeboard’ hemm il-programm li l-Kummissjoni Interdjocesana Ambjent ħejjiet għal matul ix-xahar tal-Ħolqien magħruf bħala ‘Season of Creation’.