IL-ĦAMIS  28 TA’ ĠUNJU

5.15pm : Il-Kapitlu Metropolitan flimkien mal-Arċipriet tal-Parroċċa tar-Rabat  jilqa’ Mons Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bieb  tal-Knisja Arċipretali. Wara ngħaddu għal-Kappella ta’ San Publiju, minn fejn ninzlu għall-Grotta ta’ San Pawl.

5.30pm : Titkanta l-Antifona u l-Innu

5.45pm : Traslazzjoni tar-Relikwiji. Purċissjoni bis-sehem tal-Fratelli  tal-Arċikonfraternita ta’ San Ġużepp, u tgħaddi minn dawn it-toroq:  Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Triq Santu Wistin, Howard Gardens, Misrah San Publiju, Triq Beata Maria Adeodata Pisani, Triq Villegaigon, u Misraħ San Pawl.

6.15pm :  l-Ewwel Għasar Pontifikali mmexxi min  Mons Charles J.Scicluna, Arċisqof ta’ Malta. Jiehu sehem il-Kor tal-Katidral taħt it-tmexxija ta’ Fr. Aurelio Mule Stagno.

7.00pm : Quddiesa  tal-vġili.

 

IL-ĠIMGĦA  29 TA’ ĠUNJU

8.30am : ifħir ta’ Sbiħ-il Jum Kantat.

9.00am : joħroġ il-Kapitlu Metropolitan  proċessjonalment għall-Palazz ta.’Mons. Arċisqof  Charles J. Scicluna biex iwassluh l-Katidral

9.30am : Monsinjur Arċisqof Charles J.Scicluna  flimkien mal-Kapitlu Metropolitan  jmexxi  Konċelebrazzjoni Pontifikali.

5.00pm :  It-Tieni Għasar Kantat.  Repożizzjoni tar-Relikwiji. Ċelebrazzjoni Ewkaristika. Monsinjur  Dun Alwig Deguara  jmexxi.

6.00pm : Quddiesa tal-ħin.

Mons. Anton Cassar

Arċipriet